Регулятор Австралии не одобрил слияние Virgin Blue и Air New Zealand

Регулятор Австралии не одобрил слияние авиакомпаний Virgin Blue и Air New Zealand.
http://www.aex.ru/news/2010/9/10/78274/
Fri, 10 Sep 2010 13:11:52 +0400Реклама: